Цаг төр онлайн сэтгүүлийн гол зорилго бол нийгмийг соён гэгээрүүлэх бөгөөд үүний төлөө бүхий л үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажилладаг. Тиймээс манай онлайн сэтгүүл дээр тавигдаж байгаа нийтлэл мэдээнүүд нь нийгэм дэхь болохгүй, бүтэхгүй, буруу зөрүү асуудлуудыг зөв болгохын төлөө гэдгийг энд тэмдэглэх хэрэгтэй.

Бидэнтэй адил зорилго, хүсэлтэй хувь хүн, албан байгууллага байвал манай онлайн сэтгүүлийн зүгээс хамтран ажиллахад үргэлж бэлэн байх болно гэдгээ илэрхийлж байна.

Цаг төр онлайн сэтгүүлийн редакц