Киргизийн нийт гэр бүлийн гуравны хоёр хувь нь хулгайн сүйт бүсгүйчүүд байдаг гэнэ. Жил бүр ойролцоогоор 15000 бүсгүйчүүд хулгайлагдан гэр бүлээ зохиодог байна. 1994 онд тус улсын эрх баригчид энэ үйлдэл нь хууль бус үйлдэл юм. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг дэндүү бүдүүлгээр зөрчиж байна хэмээн үзэж хууль бус үйлдлийг нэн даруй таслан ...