Гадаадын болон өөрийн орны зохиолчдын оюуны охь дээж болсон олон ном, зохиол “Интерном” номын их дэлгүүрт байнга худалдаалагдаж байдаг. Бид сонирхолтой, содон, “заавал унших” номнуудыг танилцуулж байна.