Оксфордын судалгаагаар өнөөдөр нэг сая гаран Англи үг байдаг ажээ. Дэлхий даяар албан ёсоор 841 сая ашигладаг энэ хэл хамгийн олон хүн ярьдаг хоёр дахь хэл билээ.

Ялангуяа даяаршиж буй дэлхийд хаана ч очсон Англи хэл зайлшгүй хэрэгтэй. Үгүй ядахдаа тухайн орны хэлийг мэдэхгүй байхад Англиар хэд гурван үг солилцож ойлголцож болно.

Тэгвэл Оксфордын хайлтын системээс дараах 100 үгийг хүмүүс хамгийн их алдаж бичдэг гэжээ:

Санамж: Та тухайн үгний дээр дарж орчуулгыг нь хараарай

Зөв бичлэг

Зөвлөгөө

Хүмүүсийн гаргадаг алдаа

accommodate,accommodation

хоёр c, хоёр mүсэг

accomodate, accomodation

achieve

e үсгийн өмнө iүсэг

acheive

across

нэг c үсэг

accross

aggressive, aggression

Хоёр g үсэг

agressive, agression

apparently

Төгсгөл нь –entбиш -ant

apparantly

appearance

-ance гэж төгсөнө

appearence

argument

U үсгийн ард еүсэг байхгүй

arguement

assassination

Хоёр удаа хос sүсэг

assasination

basically

-ally гэж төгсөнө

basicly

beginning

-ing-ийн өмнө хосn үсэг

begining

believe

e үсгийн өмнө iүсэг

beleive, belive

bizarre

нэг z, хос –r үсэг

bizzare

business

busi- гэж эхэлнэ

buisness

calendar

-er биш –ar гэж төгсөнө

calender

Caribbean

нэг r, хос b үсэг

Carribean

cemetery

-ery гэж төгсөнө

cemetary

chauffeur

-eur гэж төгсөнө

chauffer

colleague

Дундаа -ea- хос эгшиг

collegue

coming

нэг m үсэг

comming

committee

хос m, хос t, хос eүсэгтэй

commitee

completely

-ely гэж төгсөнө

completly

conscious

Дундаа -sc-

concious

curiosity

Дундаа -os-

curiousity

definitely

–ate- биш -ite-гэж бичнэ

definately

dilemma

-mn- биш -mm-гэж бичнэ

dilemna

disappear

нэг s, хос p үсэг

dissapear

disappoint

нэг s, хос p үсэг

dissapoint

ecstasy

–sy гэж төгсөнө

ecstacy

embarrass

хос r, хос s үсэг

embarass

environment

m үсгийн урд nүсэг

enviroment

existence

-ence гэж төгсөнө

existance

Fahrenheit

Fahr- гэж эхэлнэ

Farenheit

familiar

-iar гэж төгсөнө

familar

finally

хос l үсэг

finaly

fluorescent

fluor- гэж эхэлнэ

florescent

foreign

i үсгийн өмнө eүсэг

foriegn

foreseeable

fore- гэж эхэлнэ

forseeable

forty

for- гэж эхэлнэ

fourty

forward

for- гэж эхэлнэ

foward

friend

i before e

freind

further

fur- гэж эхэлнэ

futher

gist

g- гэж эхэлнэ

jist

glamorous

-mor- in the middle

glamourous

government

n before the m

goverment

guard

gua- гэж эхэлнэ

gaurd

happened

-ened гэж төгсөнө

happend

harass, harassment

нэг r, хос s үсэг

harrass, harrassment

honorary

Дундаа -nor- гэж бичнэ

honourary

humorous

Дундаа -mor- гэж бичнэ

humourous

idiosyncrasy

-asy гэж төгсөнө

idiosyncracy

immediately

-ely гэж төгсөнө

immediatly

incidentally

-ally гэж төгсөнө

incidently

independent

-ent гэж төгсөнө

independant

interrupt

хос r үсэг

interupt

irresistible

-ible гэж төгсөнө

irresistable

knowledge

D үсгийг мартаж болохгүй

knowlege

liaise, liaison

liais- гэж эхэлнэ

liase, liason

lollipop

Дундаа i үсэгтэй

lollypop

millennium, millennia

хос l, хос n үсэг

millenium, millenia

Neanderthal

-thal гэж төгсөнө

Neandertal

necessary

нэг c, хос s үсэг

neccessary

noticeable

Дундаа e үсэгтэйг мартаж болохгүй

noticable

occasion

хос c, нэг s үсэг

ocassion, occassion

occurred, occurring

хос c, хос r үсэг

occured, occuring

occurrence

хос c, хос r үсэг, төгсгөл нь –anceбиш - ence

occurance, occurence

pavilion

нэг l үсэг

pavillion

persistent

-ent гэж төгсөнө

persistant

pharaoh

-aoh гэж төгсөнө

pharoah

piece

e үсгийн өмнө iүсэг

peice

politician

-cian гэж төгсөнө

politican

Portuguese

–guese гэж төгсөнө

Portugese

possession

Дундаа болон төгсгөлдөө хос sүсэгтэй

posession

preferred, preferring

хос r үсэг

prefered, prefering

propaganda

propa- гэж эхэлнэ

propoganda

publicly

–cly гэж төгсөнө

publically

really

хос l үсэг

realy

receive

i үсгийн өмнө eүсэг

recieve

referred, referring

хос r үсэг

refered, refering

religious

-gious гэж төгсөнө

religous

remember

Дундаа -mem- гэж бичигдэнэ

rember, remeber

resistance

-ance гэж төгсөнө

resistence

sense

-se гэж төгсөнө

sence

separate

Дундаа -par- гэж бичигдэнэ

seperate

siege

e үсгийн өмнө iүсэг

seige

successful

хос c, хос sүсэгтэй

succesful

supersede

-sede гэж төгсөнө

supercede

surprise

sur- гэж эхэлнэ

suprise

tattoo

хос t, хос oүсэгтэй

tatoo

tendency

-ency гэж төгсөнө

tendancy

therefore

-fore гэж төгсөнө

therefor

threshold

Дундаа нэг hүсэгтэй

threshhold

tomorrow

нэг m, хос r үсэг

tommorow, tommorrow

tongue

ton- гэж эхэлнэ –gue гэж төгсөнө

tounge

truly

е үсэг байхгүй

truely

unforeseen

r үсгийн араас еүсэг байгааг битгий мартаарай

unforseen

unfortunately

-ely гэж төгсөнө

unfortunatly

until

Төгсгөлдөө нэг lүсэгтэй

untill

weird

i үсгийн өмнө eүсэг

wierd

wherever

Дундаа нэг eүсэгтэй

whereever

which

wh- гэж эхэлнэ

wichЭх сурвалж: gogo.mn